Over het domeinnaamdebat

SIDN, het bedrijf achter .nl, gebruikt het Domeinnaamdebat als platform om haar beleid voor het .nl-domein te toetsen aan alle belanghebbenden. Voorgestelde beleidswijzigingen worden in de vorm van een debat bediscussieerd en u kunt uw stem dus ook doen gelden. Ook nu al, voorafgaand aan het debat, kunt u op deze website reageren op de voorgestelde wijzigingen van SIDN.

Geschiedenis
Het Domeinnaamdebat is inmiddels een beproefde methode om beleidswijzigingen te toetsen. SIDN organiseerde al eerder debatten in 2001, 2006 en 2008. In 2001 waren de vragen of de registratie van .nl-domeinnamen mogelijk moest worden voor natuurlijke personen en of er een vorm van geschillenbeslechting voor .nl moest komen de belangrijkste onderwerpen. In 2006 stond de, uit het debat van 2001 voortgekomen, arbitrageregeling ter discussie en ging het onder meer over de vraag of er zuiver numerieke en domeinnamen met vreemde karakters uitgegeven moesten gaan worden. Het meest recente debat, in 2008, ging onder meer over het beperken van de gegevens in de Whois en het ‘reserveren’ van domeinnamen (registreren, maar nog niet delegeren). Van alle voorgaande debatten zijn rapporten beschikbaar gesteld: